ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
13. 5. 2020

KEO-W 1.11.348 – Účetnictví

  • Ostatní příjmy – úprava vyúčtování při změně sazby DPH. Byla přidaná nová funkce „Přepočet“, která automaticky rozděluje množství mezi dvě různé sazby DPH. Uživatel zadá do nového (žlutě podbarveného) řádku hodnotu celkového množství. Pokud nedošlo u dané položky ke změně sazby v období vyúčtování, tak se způsob zadání při vyúčtování nezměnil.
  • Ostatní příjmy – úpravy sestav, které se používají při vyúčtování. Pokud byla použita nová funkce „Přepočet“, pak u položek se objeví hvězdička s odkazem na poznámku, že dané množství vzniklo přepočtem mezi dvě různé sazby DPH.
  • Schvalování účetní závěrky – byla doplněna kontrola na datum schválení účetní závěrky tak, aby bylo v rozmezí mezi 1. 3. a 30. 6.

Ostatní příjmy - zde najdete metodiku k vyúčtování při změně sazby DPH.