ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

10. 9. 2018

Zprávy MF ČR 3/2018

  • Směrnice Ministerstva financí, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb.
  • Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (145 kB)

10. 9. 2018

Jste připraveni na používání elektronických podpisů a časových razítek dle nových pravidel?

Dne 19. 9. 2018 končí dvouleté přechodné období z. 297/2016 Sb., kdy bylo možné používat jen zaručené podpisy, založené na kvalifikovaném certifikátu. Od následujícího dne musí veřejnoprávní původci používat při elektronické komunikaci kvalifikované elektronické podpisy na kvalifikovaném prostředku opatřené kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Ukaž více

27. 8. 2018

Proč používat modul KEO4 Majetek oceňování pozemků

Od podzimu 2018 dojde v důsledku účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) k postupné změně v oblasti poskytování údajů z katastru nemovitostí ve výměnném formátu. Uživatelům dosud používaného modulu KEO-X Oceňování pozemků proto doporučujeme přejít na nový programový modul KEO4 Majetek oceňování pozemků, který je připraven pro zpracování dat z katastru nemovitostí s přímou vazbou na evidenci majetku v modulu KEO4 Majetek. Vlastní zpracování je podstatně rychlejší a přehlednější než v původním řešení.

Modul spolehlivě aktualizuje majetkovou evidenci daty přímo od zdroje - každé čtvrtletí lze získat zdarma data VFK z katastrálního úřadu. Po importu výdeje program porovná data a provede jejich vyhodnocení s majetkovými kartami. Vše rozřadí do skupin a připraví ke zpracování.

Ukaž více

19. 7. 2018

Základní registry – přidání agendy A1281

Do 6. 8. 2018 musí obce ověřit všechny kandidáty na kandidátních listinách. To je možné provést v Czech POINT nebo můžete využít modul Základní registry v programu KEO-X.

Do číselníku jsme přidali agendu A1281 – Volby do zastupitelstev obcí.

Ukaž více

22. 6. 2018

KEO-W neznámý formát databáze

V posledních týdnech, od vydání aktualizace Windows 10 jádro 1803 a jejich ekvivalentů pro Windows Server, evidujeme velké množství problémů s KEO-W, kdy program hlásí "neznámý formát databáze". Databáze KEO-W využívá technologií jádra Microsoft Access.  Microsoft od 14. 6. 2018 informuje o chybě ve svých posledních aktualizacích Windows s tím, že na odstranění problému pracuje.  K problému může dojít, pokud je databáze uložena na síťovém sdíleném disku, a používá ji více uživatelů současně. Do doby, než Microsoft chybu opraví, doporučuje dočasné řešení.

Co dělat, pokud máte poškozenou databázi?

Ukaž více

8. 6. 2018

Základní registry - nový komunikační protokol

Správa základních registrů rozesílá informaci, že základní registry budou od 1. 8. 2018 komunikovat pouze na protokolu TLS1.2 se silným šifrováním.

Naše programy jsou na tuto změnu připraveny.

15. 5. 2018

ALIS-ÚIS problém s odesíláním - vyřešeno

Vážení uživatelé, chceme vás informovat, že MF ČR opět vyměnilo certifikáty pro IISSP. Problém jsme nezpůsobili, MF ČR totiž o výměně certifikátů vůbec neinformuje.

Aktualizaci ALIS-ÚIS 1.42 jsme zveřejnili dnes ve 13:00.

3. 5. 2018

ALIS-PVS a certifikát pro VZP

VZP již neakceptuje autentizaci kvalifikovaným certifikátem. Nyní vyžaduje pouze komerční certifikát, nebo certifikát Komerční banky.

Ukaž více