ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

19. 12. 2018

Provoz linky zákaznické podpory o svátcích

Vzhledem k čerpání dovolených omezujeme provoz na lince zákaznické podpory takto:

27. 12. v provozu 8:00 - 15:30 h

28. 12. v provozu 8:00 - 11:00 h

31.12.  mimo provoz

Děkujeme za pochopení.

7. 12. 2018

Kontrola nastavení eGON služeb

Ministerstvo vnitra vydalo "Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů". Ve třetím kroku musíte ověřit parametry volání eGON služeb. Připravili jsme návod tohoto ověření pro program KEO-X.

Ukaž více

20. 11. 2018

Inventarizace závazků a pohledávek 2018

Inventarizace se provádí na základě zákona o účetnictví a vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků.

Vyhláška stanoví požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků, včetně bližších podmínek inventarizace jiných aktiv a jiných pasiv.

Ukaž více

20. 9. 2018

KEO4 - nová aktualizace pro hostované servery

Již před více než měsícem jsme na našich hostovaných serverech přešli na tzv. bezvýpadkovou aktualizaci a kvůli aktualizacím už nevyhlašujeme několikahodinovou odstávku, jako tomu bylo dříve.

Dnes poprvé provádíme nový způsob aktualizace za plného provozu.

Jak to funguje? Aktualizace se provede jen těm, kdo aktuálně zrovna nepracují. Čeká, až všichni pracovníci nebudou 15 minut vyvíjet aktivitu a v ten okamžik se aktualizace provede - výpadek v tento okamžik trvá jen pár minut. Možná tedy, že se vám dnes aktualizace provede až půjdete na oběd, ostatním třeba až půjdou odpoledne domů.

10. 9. 2018

Zprávy MF ČR 3/2018

  • Směrnice Ministerstva financí, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb.
  • Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (145 kB)

10. 9. 2018

Jste připraveni na používání elektronických podpisů a časových razítek dle nových pravidel?

Dne 19. 9. 2018 končí dvouleté přechodné období z. 297/2016 Sb., kdy bylo možné používat jen zaručené podpisy, založené na kvalifikovaném certifikátu. Od následujícího dne musí veřejnoprávní původci používat při elektronické komunikaci kvalifikované elektronické podpisy na kvalifikovaném prostředku opatřené kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Ukaž více

27. 8. 2018

Proč používat modul KEO4 Majetek oceňování pozemků

Od podzimu 2018 dojde v důsledku účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) k postupné změně v oblasti poskytování údajů z katastru nemovitostí ve výměnném formátu. Uživatelům dosud používaného modulu KEO-X Oceňování pozemků proto doporučujeme přejít na nový programový modul KEO4 Majetek oceňování pozemků, který je připraven pro zpracování dat z katastru nemovitostí s přímou vazbou na evidenci majetku v modulu KEO4 Majetek. Vlastní zpracování je podstatně rychlejší a přehlednější než v původním řešení.

Modul spolehlivě aktualizuje majetkovou evidenci daty přímo od zdroje - každé čtvrtletí lze získat zdarma data VFK z katastrálního úřadu. Po importu výdeje program porovná data a provede jejich vyhodnocení s majetkovými kartami. Vše rozřadí do skupin a připraví ke zpracování.

Ukaž více