ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
10. 9. 2018

Zprávy MF ČR 3/2018

  • Směrnice Ministerstva financí, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb.
  • Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (145 kB)