ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
7. 9. 2018

Ukončení podpory modulů KEO-X Oceňování pozemků a Evidence nemovitostí

V souvislosti s nařízením GDPR dojde k úpravě výměnného formátu ISKN (VFK), který je načítán do modulu KEO-X Evidence nemovitostí a data se dále zpracovávají v modulu KEO-X Oceňování pozemků.

Předpokládaný termín realizace úprav je ČZÚK plánován na polovinu listopadu 2018. K tomuto datu ukončíme podporu modulů Oceňování pozemků a Evidence nemovitostí v programu KEO-X. 

KEO4 Oceňování pozemků

Uživatelům doporučujeme přechod na nový program KEO4 Oceňování pozemků, do kterého chystáme úpravy umožňující načítat nový formát poskytovaný katastrem. 

Je třeba si uvědomit, že z výměnného formátu budou odstraněny všechny osobní údaje (např. údaje o vlastnících). Tyto údaje budou dostupné pouze tzv. webovými službami, které umožníme volat přímo z programu. Pro využití těchto služeb bude třeba registrace (zřízení účtu) na ČUZK.