ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
13. 5. 2020

Srážky ze mzdy a daňový bonus

Dne 24. 4. 2020 vstoupil v platnost Zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Na základě tohoto zákona se mj. rozšiřuje výčet pohledávek vyjmenovaných v § 317 odst. 2 občanského soudního řádu, které nelze s ohledem na jejich povahu či účel výplaty postihnout výkonem rozhodnutí, o daňový bonus. Schválená změna tak dopadá i na zaměstnavatele, kteří nesmí od účinnosti zákona při provádění srážek ze mzdy daňový bonus zabavit, a to dle přechodného ustanovení zákona, které zní:

„Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neprovádí. Soud výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu i bez návrhu zastaví.“

KEO4 Mzdy: Pokud evidujete u některého ze zaměstnanců exekuci na daňový bonus a dosud jste tak neučinili, v detailu exekuce odškrtněte "Exekuční příkaz na daňový bonus".