ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
23. 4. 2018

GDPR dodatek k platným smlouvám

Zveřejňujeme dodatek ke všem dosud platným smlouvám o poskytnutí užívacích práv k software. Jedná se o ustanovení týkající se problematiky GDPR. Dodatek si můžete stáhnout, vytisknout a přiložit ke stávajícím smlouvám s naší společností.