ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
24. 4. 2018

GDPR a datové centrum

Dne  25. května 2018 vejde v účinnost Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/697  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen Nařízení), které ukládá všem správcům osobních údajů povinnost uzavřít se zpracovateli písemnou smlouvu.

Zpracování dat v datovém centru

Pokud využíváte služeb našeho datového centra, jsme pro vás v roli zpracovatele dle čl. 4 odst. 8 Nařízení. Vaše data jsou uložena na našich serverech a provádíme s nimi operace, jako je např. zálohování. 

Prakticky to znamená, že pro vás zajišťujeme vysokou výpočetní kapacitu, dostatečně dimenzovaný datový prostor, aktualizace software, ochranu a zabezpečení dat a samozřejmě zálohování. Servery jsou nepřetržitě monitorovány, budova disponuje zdvojenou elektrickou sítí, dieselovými agregáty, kvalitním protipožárním systémem, kamerovým systémem i fyzickou ochranou.

Cena služeb a smlouva

Služby datového centra dosud nebyly nijak zpoplatněny. Zákazníků přibývá (v současnosti je to kolem 3 tisíc organizací) a investice do opatření požadovaných Nařízením byly značné. Chceme-li udržet vysoký standard služeb, garantovat dostupnost a zavázat se k plnění požadavků Nařízení, jsme nuceni zavést poplatek za datový prostor.

Předložíme vám proto smlouvu, která obsahuje všechny povinné náležitosti dle Nařízení a zavádí povinnost platit za využívání datového centra roční poplatek. Výše poplatku je stanovena dle datového prostoru, který zabírají vaše data.

Objem dat si můžete ověřit přímo z aplikace KEO4. 

V případě, že se rozhodnete smlouvu nepřijmout a provozovat aplikaci KEO4 vlastními prostředky, pak se prosím seznamte s požadavky na technické parametry serveru a naplánujte s námi přesun vašich dat na vaši techniku.