ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
3. 5. 2018

ALIS-PVS a certifikát pro VZP

VZP již neakceptuje autentizaci kvalifikovaným certifikátem. Nyní vyžaduje pouze komerční certifikát, nebo certifikát Komerční banky.

Vyjádření VZP:

Dle certifikačních podmínek akreditovaných CA, některých prováděcích předpisů a předpisů Evropské unie, které jsou závazné i pro Českou republiku, není vlastník certifikátu oprávněn používat kvalifikovaný certifikát pro autentizaci. Všechny klienty, kteří by se k tomuto kroku rozhodli, proto upozorňujeme, že pokud se situace pro používání kvalifikovaných certifikátů bude měnit v závislosti na uvádění zákonných norem do souladu s předpisy Evropské unie, jsme povinni tyto změny akceptovat.

Zdroj: https://www.vzp.cz/e-vzp/vzp-point/podporovane-certifikaty

Předpokládáme, že stejný postoj zaujmou i ostatní zdravotní pojišťovny. Proto doporučujeme mít stejný certifikát pro všechny zdravotní pojišťovny. Nastavte ho v programu ALIS-PVS i na portálech jednotlivých zdravotních pojišťoven (zdravotní pojišťovny MVČR se to netýká, protože tato jediná využívá pro přihlášení jméno a heslo).